Extramaterial

Under arbetet med att lokalisera platser, hitta information och foton, samlades en mängd berättelser och bilder in som inte fick plats i mobilguiderna. Här finns det extramaterial som sattes ihop till bildspel.

Som ett resultat av projektet Upplevelsestigar i Överkalix, skapades förutom mobilguiderna också en bildbank med gamla Överkalixbilder. Bildbanken, med titeln Överkalixbilder, har nu en egen webbplats på www.overkalixbilder.se. På Facebook kan man, också som ett resultat av projektet, diskutera fotona i bildbanken på sidan Upplevelsestigar i Överkalix.

Mer om stenåldersboplatsen på Lillberget:

Mer om Lansjärv:

Mer om Edeforsvägen:

Mer om Vippabacken:

Mer om Överkalix